Sut mae inswleiddio thermol daear ar gyfer ystafell oer

Mae inswleiddio thermol daear yn ffactor pwysig yn ystodystafell oeradeiladu.Mae yna wahaniaethau mewn dulliau ar gyfer arferion inswleiddio thermol daear ymhlith ystafelloedd oer mawr, canolig a bach.

Ar gyfer ystafell oer fach

Mae'n gymharol syml adeiladu inswleiddio thermol daear ar gyfer ystafell oer fach.Oherwydd nad oes unrhyw ofyniad arbennig ar gyfer cynnal llwyth, defnyddir panel rhyngosod polywrethan fel arfer.Os yw nwyddau'n drwm, gallwn ddefnyddio dur alwminiwm boglynnog ar banel llawr i atal y difrod.

Ar gyfer ystafell oer canolig

Mae inswleiddio thermol daear ystafell oer canolig yn fwy cymhleth nag ystafell oer fach.Y ffordd orau yw defnyddio panel XPS i osod y ddaear, gosod deunydd gwrth-leithder a gwrth-anwedd ar ben a gwaelod panel XPS.Ac yna arllwyswch goncrit neu goncrit wedi'i atgyfnerthu.

Ar gyfer ystafell oer fawr

Mawrystafell oerangen mwy o gysylltiadau inswleiddio tir.Oherwydd yr ardal fawr, fel arfer mae angen gosod pibellau awyru i atal y rhew daear ac mae angen i fforch godi fynd ac allan.Wrth osod panel XPS, fel arfer mae angen gosod panel XPS 150 mm i 200 mm o drwch mewn ystafell oer tymheredd isel a phanel XPS 100 mm i 150 mm o drwch mewn ystafell oer tymheredd uchel.
Ar yr un pryd, mae angen iddo hefyd osod deunydd gwrth-leithder a gwrth-anwedd (fel deunydd SBS) ar ben a gwaelod panel XPS.Ac yna mae concrit wedi'i atgyfnerthu fel arfer o leiaf 15 cm o drwch.Dylid gwneud lloriau carbonaidd neu epocsi yn unol â'r gofynion.Fel arfer, argymhellir gwneud llawr diemwnt ar gyfer storio cryogenig.
Os nad ydych chi'n gwybod sut i wneud inswleiddio thermol daear ar gyfer eich ystafell oer, croeso i chi gysylltu â ni.


Amser post: Ebrill-24-2022

Anfonwch eich neges atom: